G-KITCHEN

Đẩy mạnh các kênh social, từ đó tạo ra mini game, chương trình tương tác, video 6s để tăng nhận biết cho các sản phẩm như thịt, hải sản, gà trong dịp lễ, tết
Task:
Tăng nhận diện thương hiệu tiếp cận 60% người nội trợ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tăng độ nhận biết, đẩy truyền thông cho các sản phẩm giò chả, sản phẩm khô tăng doanh số
Strategy

Branding

Performance

Youtube Instream

Bumper Ads

CTL

Design:
UI/UX Design, Art Direction, Shooting
Client:

G-KITCHEN

You may also like:

Plastic Credit Card
Mockup, Branding
Teamwork Illustration
Mockup, Branding
Dashboard Page Ui Kits
Mockup, Branding
viVietnamese