MỘC RIÊU NƯỚNG

Sử dụng công cụ Social để quảng bà tìm kiếm được nhiều khách hàng hơn. Thu hút nhiều tệp khách hàng mang lại sự đa dạng khách hàng khi tới quán
Task:
Sử dụng những công cụ trên nền tảng Social giúp Mộc Riêu quảng bá, quảng cáo các bài viết social cho nhiều tệp khách hàng
Strategy

Branding

Performance

Youtube Instream

GDN

ADX

Design:
UI/UX Design, Art Direction, Shooting
Client:

MỘC RIÊU NƯỚNG

You may also like:

Plastic Credit Card
Mockup, Branding
Teamwork Illustration
Mockup, Branding
Dashboard Page Ui Kits
Mockup, Branding
viVietnamese