thought-catalog-505eectW54k-unsplash-1

UX LÀ GÌ?

UX LÀ GÌ?

UX là viết tắt từ User Experience, tiếng Việt có nghĩa là trãi nghiệm người dùng, trãi nghiệm tổng thể của người dùng với một sản phẩm, ứng dụng thiết bị , trang web, dịch vụ nào đó. Nó không phải chỉ là việc sử dụng mà nó là kết quả nhận được về sản phẩm đó. Bao gồm tất cả cảm xúc, niềm tin, nhận thức, sở thích, phản hồi về tâm lý và thể chất, hành vi và thành tích xảy ra trước, trong và sau sử dụng.

UX là gì?
UX là gì?

NHỮNG YẾU TỐ MÔ TẢ TRÃI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

  1. Có thể sử dụng

Sản phẩm không thể thành công nếu chung không sử dụng được. Khả năng sử dụng và tính khả dụng có liên quan với việc cho phép người dùng đạt được mục tiêu sau cùng một cách hiệu quả

  • Có thể tìm thấy

Khả năng tìm kiếm thấy được sản phẩm rất quan trọng với người nhìn. Một trang thiết kế có bố cụ rõ rang, cụ thể, sẽ dễ tìm thấy nhu cầu mà người dùng mong muốn.

  • Có thể truy cập

Khả năng tiếp cận là cung cấp trãi nghiệm có thể được người dùng truy cập với đầy đủ khả năng, bao gồm những ai bị khiếm khuyết như thị lực kém, suy giảm vận động, mất thính lực…v…v…

  • Hữu ích

Một sản phẩm hữu ích đồng nghĩa sản phẩm đó cung cấp cho người dùng sự hấp dẫn, thú vị, thiết thực… một sản phẩm được đưa ra nếu không có khả năng cạnh tranh và ứng dụng thì đưa ra thị trường cũng không có tác dụng.

UX là gì?
UX là gì?
  • Đáng tin cậy

Lòng tin người dùng là vô cùng quan trọng. một sản phẩm tạo được sự tin tưởng, tin cậy sẽ được khách hàng an tâm hơn. Khi khách hàng an tâm sẽ thường xuyên sử dụng sản phẩm hơn

  • Mong muốn

Mong muốn có được, khi khách hàng yêu thích một sản phẩm nào đó họ sẽ mong muốn có được, một sản phẩm như thế tất nhiên chất lượng phải tốt, phải ấn tượng, phải hữu ích…. Tạo được ra sản phẩm tốt làm tăng sự mong muốn của khách hàng để có được sản phẩm đó

  • Quý giá

Một sản phẩm có giá trị không những là giá trị của doanh nghiệp mà còn giá trị của người sử dụng. giá trị không những tạo nên sự tự hào của doanh nghiệp mà còn là tự hào của người dùng khi trãi nghiệm nó, vậy nên ai cũng mong muốn sản phẩm tốt, có giá trị cao… tuy nhiên sản phẩm có giá trị cao cũng nên tương ứng trị giá của nó, ko nên đẩy quá cao.

https://mrgroup.com.vn/wp-admin/post.php?post=12724&action=edit

https://mrgroup.com.vn/wp-admin/post.php?post=12742&action=edit

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr
viVietnamese